Kurs

Jeg tilbyr ikebana-undervisning i mindre gruppe på ukentlig basis, eller individuelt etter ditt ønske. Du lærer å se med et nytt blikk på naturen rundt deg og skaper vakre og rogivende arrangementer av blomster og grener. Du blir også kjent med japansk estetikk og de lange tradisjonenen bak ikebana.

Jeg har lærereksamen fra Sogetsu-skolen i Tokyo, en moderne ikebana-skole som legger vekt ved den individuelle kreativiteten. Undervisningen følger kursbøker hvor du lærer grundene i ikebana og jobber med form, farge og balanse. Du kan også selv ta eksamener i Sogetsu ikebana når du har studert en tid.  


Jeg kan også bidra med undervisning om ikebana som meditasjonsform i kombinasjon med avspenning og mindfulness-øvelser. Ikebana kan med fordel brukes sammen med annen meditasjonsundervisning og kursvirksomhet.

Klikk her for kursoversikt med aktuelle datoer.

Om dere er en gruppe på 4-6 personer som vil studere ikebana sammen, kan vi bli enig om et annet tidspunkt som passer for dere. Spør, så ser vi hva vi kan få til.

Ikebana-studier
Ikebana er i seg selv et livslangt studium. Læringen kommer ikke bare fra å memorere de grunnleggende prinsippene, men også fra prosessen der elevene begynner å tone inn sitt indre på blomstene de jobber med, omgivelsene rundt, og i forlengelsen på verdenen vi lever i. Prosessen og den egne modningen er like viktig som det ferdige ikebana-arrangementet.

Sogetsu
Sogetsu ikebana undervisning følger et opplegg med fire deler. Hver del inneholder 20 leksjoner og tar som regel ca. ett år å gjennomføre. Del 1 & 2 er grunnleggende studier, mens del 3 & 4 er for mer viderekomne elever. Etter at man har fullført hver del kan man hvis man vil ta en eksamen og motta et sertifikat fra Sogetsu Foundation i Tokyo. Det er helt frivillig å ta eksamen og det er en egen avgift knyttet til det. En eksamen muliggjør for elevene å fortsette sine studier der de slapp med en annen Sogetsu lærer, hvis det blir aktuelt. For de som ønsker å ta en lærereksamen krevs ytterligere 40 eller flere leksjoner etter at man har fullført kursbøkene. Se Sogetsu sin offisielle hjemmeside.


Kursopplegg
Du lærer i ditt eget tempo. Alle elever starter på nybegynnernivå, med mindre de har studert Sogetsu ikebana tidligere. Leksjonene tilpasses individuelt og elevene blir personlig instruert utfra hver enkelts ferdighetsnivå.

En kurskveld varer 2 1/2 time. Ved starten av leksjonen introduserar læreren de materialene som skal brukes og forklarer for hver elev den oppgave han eller hun skal jobbe med. Elevene jobber så hver for seg, tenker igjennom hvordan man vil løse oppgaven og lager sitt ikebana-arrangement. For å oppnå ro snakker man minst mulig med hverandre mens man jobber. Når det er tid for det kommenterer læreren arrangementene, forklarer begreper og foreslår endringer eller alternativer for å inspirere til økt kreativitet. Etter hver kurskveld kan elvene ta blomster og grener med hjem og gjenskape sin ikebana.

Hva skal du ta med?
Vaser, skåler, kenzan (blomsterholder) og de grener som skal brukes finns tilgjengelige. Du tar selv med blomster som passer til leksjonen og ikebana-saks eller en liten hagesaks som passer til å klippe grener. Ta også med noe å notere på, samt kamera.

Utstyr som kenzan og ikebana-saks vil finnes til salgs i løpet av kurset. Hvis du ønsker å ta eksamen trenger du et eksemplar av kursboken, som også kan kjøpes gjennom læreren.

Kostnad
Kursprisen beregnes ut fra antall kurskvelder, 200 kr per kveld. Et kurs på 8 kurskvelder koster 1600 kr.